ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa, tel.: (022) 8346474, fax.: (022) 8346474, e-mail: sp273@edu.um.warszawa.plAKTUALNOŚCI SZKOLNE

Budżet Partycypacyjny na rok 2016

Kliknij w baner, aby dowiedzieć się więcej.


 

19.02.2015 r. Dzień Otwarty

Szanowni Państwo! 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 oraz Grono Pedagogiczne

zaprasza Państwa wraz z dzieckiem na 

Dzień Otwarty w naszej placówce,

który odbędzie się 19 lutego (czwartek) 2015 r. 

W dniu tym w godzinach  9:00 – 17:00 można zwiedzać szkołę, a w godzinach przedpołudniowych można obejrzeć lekcje w klasach pierwszych.

O godz. 17:00 odbędzie się zebranie informacyjne dla Rodziców dzieci, które od września 2015 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej. W spotkaniu wezmą udział nauczyciele, którzy są przewidziani do nauczania w klasach pierwszych oraz specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, wychowawcy świetlicy, pielęgniarka. W tym czasie dzieci będą pod opieką nauczycieli, którzy poprowadzą różnorodne atrakcyjne zajęcia.

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły oraz Grono Pedagogiczne


 

Szanowni Państwo! 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie, ul. Balcerzaka 1 oraz Grono Pedagogiczne zaprasza Państwa wraz dzieckiem na Dzień Otwarty w naszej placówce, który odbędzie się 19 lutego 2015r. 
W dniu tym w godz. 900 – 1700 można zwiedzać szkołę, w godzinach przedpołudniowych można obejrzeć lekcje w klasach pierwszych.
O godz. 1700 odbędzie się zebranie informacyjne dla Rodziców dzieci, które od września 2015r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej. W spotkaniu wezmą udział nauczyciele, którzy są przewidziani do nauki  w klasach pierwszych oraz specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, wychowawcy świetlicy, pielęgniarka.  W tym czasie dzieci będą pod opieką nauczycieli, którzy poprowadzą różnorodne atrakcyjne zajęcia.
Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły
Grono Pedagogiczne

27.02/28.02.2015 r. - "Noc Czytalskich"

ZACZYNAMY!!! Czwartą "NOC CZYTALSKICH".

ZAPROSIŁYŚMY DO SZKOLNEJ CZYTELNI 11 DZIEWCZĄT Z KLAS IV - VI W NAGRODĘ ZA WSPANIAŁE CZYTELNICTWO. BĘDZIEMY SIĘ DOSKONALE BAWIĆ, CZYTAĆ, OPOWIADAĆ O KSIĄŻKACH, WSPÓLNIE ZJEMY KOLACJĘ I ŚNIADANIE, BĘDZIEMY TAKŻE ŚPIEWAĆ. TO BĘDZIE NIEZAPOMNIANA NOC.

WARTO CZYTAĆ!!! 

Panie bibliotekarki


27/28  lutego 2015 r.  ZACZYNAMY !
Czwartą   „NOC CZYTALSKICH”
ZAPROSIŁYŚMY DO SZKOLNEJ CZYTELNI 11 DZIEWCZĄT 
Z KLAS IV-VI
W NAGRODĘ ZA WSPANIAŁE CZYTELNICTWO.
BĘDZIEMY SIĘ DOSKONALE BAWIĆ, CZYTAĆ, OPOWIADAĆ O KSIĄŻKACH, WSPÓLNIE ZJEMY KOLACJĘ I ŚNIADANIE, BĘDZIEMY TAKŻE ŚPIEWAĆ.
TO BĘDZIE NIEZAPOMNIANA NOC.
WARTO CZYTAĆ.
Panie bibliotekarki

Konkurs przyrodniczy

12 grudnia i 16 stycznia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Dzieci zapoznały się ze zwierzętami pochodzącymi z różnych stref klimatycznych, poznały wiele ciekawostek związanych z życiem zwierząt. Warsztaty są częścią warszawskiego projektu "Moje działania na rzecz poprawy środowiska". Uczniowie w pięcioosobowych grupach mają za zadanie opracować krzyżówkę o tematyce przyrodniczej, proekologicznej nawiązującej do zbiorów MŁiJ, z elementami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy nietuzinkowych pomysłów na hasła krzyżówkowe i wygrania cennych nagród. Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Urszula Kochanowska. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostepne na stronie: 

http://www.muzeum.warszawa.pl/pl/aktualnosci/konkurs-edukacyjny-na-krzyzowke-przyrodnicza.html


 

Konkurs przyrodniczy
Warsztaty w Muzeum Łowiectwa i Łowiectwa 
12 grudnia i 16 stycznia uczniowie uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.Uczniowie zapoznali się ze zwierzętami pochodzącymi z różnych stref klimatycznych, poznali wiele ciekawostekzwiązanych z życiem zwierząt.  Warsztaty są częścią warszawskiego projektu „Moje działania na rzecz poprawy środowiska” Uczniowie w pięcioosobowych grupach mają za zadanie opracować  krzyżówkę o tematyce przyrodniczej, proekologicznej nawiązującej do zbiorów MŁiJ, z elementami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
       Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy nietuzinkowych pomysłów  na hasła krzyżówkowe  i wygrania cennych nagród.
     6 lutego na warsztaty doMŁiJ wybiera się klasa 4b.
Szkolnym koordynatorem  konkursu jest p. Urszula Kochanowska.
Szczegółowe  informacje na temat konkursu na stronie:http://www.muzeum.warszawa.pl/pl/aktualnosci/konkurs-edukacyjny-na-krzyzowke-przyrodnicza.html


X Edycja Międzyszkolnego Konkursu na ilustrowany wiersz dla Babci i Dziadka.

Celem tego konkursu jest wyrabianie szacunku dla seniorów rodziny, wspieranie talentów poetyckich i plastycznych. 

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 0 – IV.
2. Tekst wiersza – wymyślony przez dziecko lub wybrany – powinien być napisany na kartce formatu A4, jednostronnie, ręcznie. Mile widzialne ozdobne liternictwo, również ręczne.
3. Ilustrację można wykonać dowolną techniką, na tej samej kartce i stronie, na której został napisany wiersz.
4. Na odwrocie pracy powinna być pieczątka szkoły, informacja o autorze (imię, nazwisko, klasa) oraz nazwisko prowadzącego nauczyciela.
5. Prace przyjmują wychowawcy świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 273 do 17 stycznia 2015 roku.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 lutego 2015 roku. Laureaci i ich opiekunowie otrzymają imienne zaproszenia.
7. Prace niespełniające warunków konkursu nie będą brane pod uwagę.
8. Zwrot złożonych prac prowadzimy do końca lutego 2015 roku.

Nagrody:

Laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody i dyplomy.

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 273,
Koordynator: Ewa Petrykowska
01-944 Warszawa, ul. Balcerzaka 1,
Tel.: 22 834 64 74, 519 831 636


Szkoła Mała Lingua

Szanowni Państwo!

Szkoła Mała Lingua zaprasza Państwa oraz Państwa dzieci do wzięcia udziału we wspaniałej przygodzie z udziałem bajkowej rodziny Blabbersów, którzy przenieśli się do nas z innego wymiaru i zamieszkali na Ziemi. Dzieci wraz z Blabbersami ucząc się języka angielskiego poznają otaczający nas świat, kulturę, przyrodę. Blabbersi powstali na potrzeby realizacji programu Mała Lingua, za który Szkoła Mała Lingua została odznaczona przez MEN certyfikatem Europan Language Label (Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych) oraz tytułem Miejsce Odkrywania Talentów, ponieważ przyczynia się do odkrywania i wspierania uzdolnień Słuchaczy. Szkoła Mała Lingua wykorzystując autorską metodę nauczania prowadzi kursy językowe na terenie naszej szkoły podstawowej w czasie świetlicowym. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-10 osób, co zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka, a formuła zajęć oparta w dużej mierze na teatralizacji i umuzykalnieniu zajęć nie pozwala się dziecku nudzić!

Zapraszamy do kontaktu z Opiekunem Klienta w Szkole Mała Lingua:

Agnieszka Krzywosz, e-mail: a.krzywosz@malalingua.eu, tel. kom. 608 606 987


 

Szanowni Państwo!
Szkoła Mała Lingua zaprasza Państwa oraz Państwa dzieci do wzięcia udziału we wspaniałej przygodzie z udziałem bajkowej rodziny Blabbersów, którzy przenieśli się do nas z innego wymiaru i zamieszkali na Ziemi. Dzieci wraz z Blabbersami ucząc się języka angielskiego poznają otaczający nas świat, kulturę, przyrodę.
Blabbersi powstali na potrzeby realizacji programu Mała Lingua, za który Szkoła Mała Lingua została odznaczona przez MEN certyfikatem Europan Language Label (Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych) oraz tytułem Miejsce Odkrywania Talentów, ponieważ przyczynia się do odkrywania i wspierania uzdolnień Słuchaczy.
Szkoła Mała Lingua wykorzystując autorską metodę nauczania prowadzi kursy językowe na terenie naszej szkoły podstawowej w czasie świetlicowym. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-10 osób, co zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka, a formuła zajęć oparta w dużej mierze na teatralizacji i umuzykalnieniu zajęć nie pozwala się dziecku nudzić!
Zapraszamy do kontaktu z Opiekunem Klienta w Szkole Mała Lingua:
Agnieszka Krzywosz, mail: a.krzywosz@malalingua.eu, kom 608 606 987Szanowni Państwo!Szkoła Mała Lingua zaprasza Państwa oraz Państwa dzieci do wzięcia udziału we wspaniałej przygodzie z udziałem bajkowej rodziny Blabbersów, którzy przenieśli się do nas z innego wymiaru i zamieszkali na Ziemi. Dzieci wraz z Blabbersami ucząc się języka angielskiego poznają otaczający nas świat, kulturę, przyrodę. Blabbersi powstali na potrzeby realizacji programu Mała Lingua, za który Szkoła Mała Lingua została odznaczona przez MEN certyfikatem Europan Language Label (Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych) oraz tytułem Miejsce Odkrywania Talentów, ponieważ przyczynia się do odkrywania i wspierania uzdolnień Słuchaczy. Szkoła Mała Lingua wykorzystując autorską metodę nauczania prowadzi kursy językowe na terenie naszej szkoły podstawowej w czasie świetlicowym. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-10 osób, co zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka, a formuła zajęć oparta w dużej mierze na teatralizacji i umuzykalnieniu zajęć nie pozwala się dziecku nudzić!

Dziennik elektroniczny

Szanowni Państwo,

informujemy, że występujące w ostatnich dniach przerwy w dostępie do aplikacji (dziennik elektroniczny UONET+) VULCAN są spowodowane atakami typu DDoS na infrastrukturę sieciową. Państwa dane gromadzone w systemie są bezpieczne. Zapewniamy Państwa, że podjęliśmy natychmiastowe działania mające na celu przywrócenie pracy aplikacji. Jednakże przerwy w dostępie do aplikacji mogą jeszcze występować. Atak typu DDoS (Distributed Denial of Service) polega na zablokowaniu działania usług poprzez zarzucenie serwera ogromną ilością zapytań z wielu tysięcy komputerów rozproszonych po całym świecie, których serwer nie jest w stanie obsłużyć. To powoduje, że łącze internetowe zostaje całkowicie zajęte i nikt nie ma dostępu do usług. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby przywrócić stały dostęp do aplikacji.

Firma Vulcan


Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajeć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 przypadają w następujacych terminach: 

- 10 listopada 2014 r.,

- 2 stycznia 2015 r.,

- 5 stycznia 2015 r.,

- 1 kwietnia 2015 r.,

- 5 czerwca 2015 r.

W powyższych dniach szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy szkolnej.


 

Ogród sensoryczny

Przed wejściem do szkoły w pasie zieleni przy parkanie w niedalekiej przyszłości powstanie ogród sensoryczny realizowany w ramach projektu "Wychowanie przez ogród". W ogrodzie znajdzie się ścieżka sensoryczna, na której dzieci będą mogły zmysłami odkrywać świat przyrody. Będzie również kącik adopcji roślin. Dzieci będą odpowiedzialne za konkretne roślinki oraz będą opiekowały się wszystkimi stworzeniami na terenie ogrodu. W ramach ogrodu będą przeprowadzane wielorakie zajęcia i warsztaty również dla gości z zewnątrz. Będziemy występować o dofinansowanie tego programu, jednak na przyznane fundusze musimy trochę poczekać. Bardzo chcielibyśmy, by ogród zaczął rozkwitać już na wiosnę, dlatego pewne prace muszą być wykonane już teraz. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o pomoc w realizacji tego dzieła. Jeśli mają Państwo możliwość zorganizowania ziemi, desek, żwiru, nasion itp. bylibyśmy niezmiernie zobowiązani. Każda ilość akcesoriów ogrodowych jest mile widziana. W imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Uczniów z góry bardzo dziękujemy za wsparcie i liczymy na pomoc przy pracach ogrodowych.


 

Przed wejściem do szkoły w pasie zieleni przy parkanie w
niedalekiej przyszłości powstanie ogród sensoryczny realizowany w
ramach projektu ,,Wychowanie przez ogród”. W ogrodzie znajdzie się ścieżka sensoryczna, na której dzieci
będą> mogły zmysłami odkrywać świat przyrody. Będzie również
kącik> adopcji roślin. Dzieci będą odpowiedzialne za konkretne
roślinki oraz> będą opiekowały się wszystkimi stworzeniami na
terenie ogrodu.
> W ramach ogrodu będą przeprowadzane wielorakie zajęcia i
warsztaty> również dla gości z zewnątrz. 
> Będziemy wstępować o dofinansowanie tego programu, jednak na
przyznane> fundusze musimy trochę poczekać. Bardzo chcielibyśmy, by
ogród zaczął> rozkwitać już na wiosnę, dlatego pewne prace muszą
być wykonane już> teraz.
> Dlatego zwracamy się z gorącą prośba do Państwa o pomoc w
realizacji> tego dzieła.
> Jeśli mają Państwo możliwość zorganizowania ziemi, desek,
żwiru,> nasion itp. bylibyśmy niezmiernie zobowiązani. Każda ilość
akcesoriów> ogrodowych jest mile widziana.
> W imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Uczniów z góry bardzo>
dziękujemy za wsparcie i liczymy na pomoc przy pracach ogrodowych?

Szkoła Muzyczna

Informujemy, że w naszej placówce rozpoczęła działalność Szkoła Muzyczna.

Swoją ofertę kieruje do uczniów wszystkich klas umożliwiając naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze i perkusji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.kociamuzyka.pl lub profilu FB https://www.facebook.com/pages/Kocia-Muzyka/254862508051825?fref=ts


Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Państwo poniżej został opublikowany szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015.

Kliknij, aby pobrać plik. 

Do klasy pierwszej prosimy zakupić tylko podręcznik do religii. Jest już trzecia część "Naszego elementarza". Szczegóły na stronie www.men.gov.pl - kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa (NAU), – czyli nasz ubezpieczyciel pragnie przekazać Państwu adres strony www, przez którą mogą Państwo zgłaszać szkody:

www.szkody.nau.pl 

Natomiast strona internetowa Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej (NAU) to:

www.nau.pl

elska Agencja Ubezpieczeniowa (NAU), – czyli nasz ubezpieczyciel pragnie przekazać Państwu adres strony www, przez którą mogą Państwo zgłaszać szkody:
www.szkody.nau.pl 
Natomiast strona internetowa Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej (NAU) to:
www.nau.pl  

Szkoła Odkrywców Talentów

Nasza szkoła otrzymała tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów".

Bardzo serdecznie gratulujemy podejmowanych działań na rzecz uczniów zdolnych.

Szanowna Pani,
chciałabym poinformować, że Pani szkoła otrzymała tytuł "Szkoły
Odkrywców Talentów". Bardzo serdecznie gratuluję podejmowanych
działań
na rzecz uczniów zdolnych 

 

1,

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy,
ul. Balcerzaka 1
01-944 Warszawa

(022)834 64 74 - centrala

www.sp273.edu.pl
sp273@edu.um.warszawa.pl

Gdzie jesteśmy?

© 2010 Szkoła Podstawowa nr 273

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0