ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa, tel.: (022) 8346474, fax.: (022) 8346474, e-mail: sp273@edu.um.warszawa.plAKTUALNOŚCI SZKOLNE

Otwarte obiekty sportowe SP 273

Środa 17:00-19:00  Unihokej M. Kossakowska

Czwartek 16:00- 18:00 Piłka nożna E. Petrykowska

Piątek 17:00- 19:00 Koszykówka W. Gruza

                                                         Zapraszamy!


V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

24 września nasza szkoła uczestniczyła w V Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Tegoroczne hasło brzmiało "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!". Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogli zabłysnąć przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. Akcję poprzedzał tydzień przygotowań, uczniowie wykonywali plakaty, przygotowali losy oraz odznaki, zmierzyli się również w szkolnym konkursie rachunkowym „Abakus”. W czwartek odbył się uroczysty apel inaugurujący całą akcję, wręczenie dyplomów i nagród. Następnie w klasach 4-6 odbyły się egzaminy z tabliczki mnożenia, każdy zwycięzca otrzymywał odznakę MT EKSPERT oraz nagrodę w postaci owoców. Szkolny Patrol wyruszył na teren szkoły, by przeegzaminować również nauczycieli i pracowników szkoły. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji, szczególne podziękowania należą się klasie 6b, która pomagała w przygotowaniach. Dziękujemy również Radzie Rodziców za zakup nagród oraz owoców.


Pałac w Kurozwękach

25 września 2015 r. uczniowie z klasy VIa, Va oraz kilku uczniów z klasy Vb uczestniczyło w wycieczce do XIV-wiecznego pałacu w Kurozwękach w województwie świętokrzyskim. Według miejscowej tradycji założycielem Kurozwęk miał być czeski rycerz Poraj Sławnikowic, brat św. Wojciecha. W Kurozwękach na uczniów czekały atrakcje: zwiedzanie pałacu, zejście do lochów, bizon safari (jedyna w Polsce hodowla bizonów amerykańskich), a także ogromny labirynt na polu kukurydzy. Zakończeniem pobytu było ognisko z pieczonymi ziemniakami.


Ogłoszenie

Szanowni Państwo poniżej publikujemy adresy internetowe Młodzieżowych Domów Kultury oraz Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej. Poniższe placówki oferują różne bezpłatne zajęcia. 

Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany" Cegłowska 39 - http://mdkbielany.pl/ 

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska 9a - http://centrumszegedynska9a.pl/ 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak ul. H.Ch. Andersena 4 - http://www.mdkandersena.pl/ 


Szanowni Państwo poniżej publikujemy adresy internetowe  Młodzieżowych Domów Kultury oraz Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej. Poniższe placówki oferują różne bezpłatne zajęcia.
 
Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany" Cegłowska 39
http://mdkbielany.pl/
 
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska 9a
http://centrumszegedynska9a.pl/
 
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak ul. H.Ch. Andersena 4
http://www.mdkandersena.pl/

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa

Strony internetowa Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej (NAU) - naszego ubezpieczyciela:

www.nau.pl

Strona internetowa NAU przez, którą mogą Państwo zgłaszać szkody:

www.szkody.nau.pl 


 

elska Agencja Ubezpieczeniowa (NAU), – czyli nasz ubezpieczyciel pragnie przekazać Państwu adres strony www, przez którą mogą Państwo zgłaszać szkody:
www.szkody.nau.pl 
Natomiast strona internetowa Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej (NAU) to:
www.nau.pl  

Terminy zebrań oraz dni otwartych.

Szanowni Państwo w zakładce informacje/zebrania i listy zostały opublikowane terminy zebrań oraz dni otwartych w roku szkolnym 2015/2016.


Szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń

Szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2015/2016 został opublikowany w zakładce Informacje/Podręczniki 2015/2016.   

Uczniowie klas I, II oraz IV otrzymają podręczniki w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji, z wyjątkiem religii.


Projekt "Ja odbiorca - Ja twórca"

W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 273 i Szkole Filialnej w Warszawie odbywa się projekt „Ja odbiorca – Ja twórca”, prowadzony przez Stowarzyszenie Q Zmianom. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji medialnych i twórczych uczniów i uczennic klas IV-VI. Od kwietnia 2015 wybrane klasy uczestniczą w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez trenerki Stowarzyszenia Q Zmianom. Następnie dla chętnej młodzieży odbędą się zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywne myślenie i umiejętności dziennikarskie, w tym zajęcia z tworzenia tekstów, graficzne, spotkania z ekspertami. W ramach zajęć powstanie blog szkolny, który będzie prowadzony przez zespół Młodych Twórców uczestniczący w pozalekcyjnych spotkaniach. Pierwsza – letnia – edycja zajęć rozpocznie się już w maju! Edycja zimowa we wrześniu. Aby dodatkowo wzmocnić i utrwalić działania kierowane dla uczniów, w szkołach odbędą się szkolenia dla nauczycieli. Podczas nich nauczyciele będą mieli okazję: poznać warunki i metody trenowania twórczości; dowiedzieć się, jak rozwijać u dzieci twórcze podejście do mediów; poznać i przećwiczyć używanie nowych technologii w nauczaniu. Dodatkowo dla nauczycieli zostaną przygotowane przykładowe scenariusze zajęć z edukacji medialnej. Na zakończenie projektu „Ja odbiorca – Ja twórca” odbędzie się Minikonferencja Edukacji Medialnej. Po oficjalnej części podsumowującej dla wszystkich chętnych odbędą się otwarte miniwarsztaty. Uczestnicy będą mogli udać się na jeden z dwóch warsztatów: "Miniwarsztaty rozwijające myślenie twórcze" i "Miniwarsztaty rozwijające umiejętności dziennikarskie. Ważną częścią projektu jest strona internetowa „Przekaż Warszawę", na której umieszczane są prace wykonane podczas warsztatów i zajęć pozalekcyjnych. Na stronie publikowane są też fotografie, teksty i inne „przekazy” o Warszawie, przesyłane przez mieszkańców.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania swoich prac związanych z Warszawą na adres: przekazwarszawe@qzmianom.org. Wybrane prace zostaną zamieszczone na mapie na stronie "Przekaż Warszawę". Kontakt: Anna Szabuńkoa.szabunko@qzmianom.org

W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 273 i Szkole Filialnej w Warszawie odbywa się projekt „Ja odbiorca – Ja twórca”, prowadzony przez Stowarzyszenie Q Zmianom. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji medialnych i twórczych uczniów i uczennic klas IV-VI. 
Od kwietnia 2015 wybrane klasy uczestniczą w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez trenerki Stowarzyszenia Q Zmianom. Następnie dla chętnej młodzieży odbędą się zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywne myślenie i umiejętności dziennikarskie, w tym zajęcia z tworzenia tekstów, graficzne, spotkania z ekspertami. W ramach zajęć powstanie blog szkolny, który będzie prowadzony przez zespół Młodych Twórców uczestniczący w pozalekcyjnych spotkaniach. Pierwsza – letnia – edycja zajęć rozpocznie się już w maju! Edycja zimowa we wrześniu. Aby dodatkowo wzmocnić i utrwalić działania kierowane dla uczniów, w szkołach odbędą się szkolenia dla nauczycieli. Podczas nich nauczyciele będą mieli okazję: poznać warunki i metody trenowania twórczości; dowiedzieć się jak rozwijać u dzieci do twórcze podejście do mediów; poznać i przećwiczyć używanie nowych technologii w nauczaniu. Dodatkowo dla nauczycieli zostaną przygotowane przykładowe scenariusze zajęć z edukacji medialnej. Na zakończenie projektu „Ja odbiorca – Ja twórca” odbędzie się Minikonferencja Edukacji Medialnej. Po oficjalnej części podsumowującej dla wszystkich chętnych odbędą się otwarte miniwarsztaty. Uczestnicy będą mogli udać się na jeden z dwóch warsztatów: "Miniwarsztaty rozwijające myślenie twórcze" i "Miniwarsztaty rozwijające umiejętności dziennikarskie. 
Ważną częścią projektu jest strona internetowa „Przekaż Warszawę" (www.przekazwarszawe.qzmianom.org), na której umieszczane są prace wykonane podczas warsztatów i zajęć pozalekcyjnych. Na stronie publikowane są też fotografie, teksty i inne „przekazy” o Warszawie, przesyłane przez mieszkańców. Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania swoich prac związanych z Warszawą na adres: przekazwarszawe@qzmianom.org. Wybrane prace zostaną zamieszczone na mapie na stronie "Przekaż Warszawę". 
Kontakt:
Anna Szabuńko
a.szabunko@qzmianom.org

Ja-Bajka w Naszej Szkole!

15 kwietnia br. ruszyła II edycja projektu „Ja-Bajka” Fundacji Sztuka Ciała. Jest to projekt wielowymiarowy oraz interdyscyplinarny, składa się z cyklu warsztatów teatralno-plastycznych z zakresu teatru pantomimy, teatru ruchu, animacji lalek, pracy z rekwizytem oraz sztuki performance.

W ramach proponowanych zajęć nasi uczniowie uczą się jak budować lalki z materiałów recyklingowych i jak je animować. Poprzez proponowane ćwiczenia dzieci bawiąc się, rozwijają swój potencjał aktorski, rozbudzają wyobraźnię oraz uruchamiają kreatywność. Pod okiem doświadczonych nauczycieli – aktorek pantomimy, dzieci aktywnie biorą udziału w procesie twórczym oraz rozwijaniu wrażliwości artystycznej.

Przez 6 tygodni uczniowie wcielają się w role scenarzystów, reżyserów, animatorów, scenografów oraz najważniejsze – aktorów. Efektem tej pracy będzie pokaz 23 maja parady teatralnej z użyciem zbudowanych wcześniej lalek.

Zajęcia przeprowadzą Agata Brzozowska, Katarzyna Markowska i Katarzyna Wróbel z Fundacji Sztuka Ciała.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa, Dzielnica Bielany.

Organizatorem jest Fundacja Sztuka Ciała.


Ogród sensoryczny

Przed wejściem do szkoły w pasie zieleni przy parkanie w niedalekiej przyszłości powstanie ogród sensoryczny realizowany w ramach projektu "Wychowanie przez ogród". W ogrodzie znajdzie się ścieżka sensoryczna, na której dzieci będą mogły zmysłami odkrywać świat przyrody. Będzie również kącik adopcji roślin. Dzieci będą odpowiedzialne za konkretne roślinki oraz będą opiekowały się wszystkimi stworzeniami na terenie ogrodu. W ramach ogrodu będą przeprowadzane wielorakie zajęcia i warsztaty również dla gości z zewnątrz. Będziemy występować o dofinansowanie tego programu, jednak na przyznane fundusze musimy trochę poczekać. Bardzo chcielibyśmy, by ogród zaczął rozkwitać już na wiosnę, dlatego pewne prace muszą być wykonane już teraz. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o pomoc w realizacji tego dzieła. Jeśli mają Państwo możliwość zorganizowania ziemi, desek, żwiru, nasion itp. bylibyśmy niezmiernie zobowiązani. Każda ilość akcesoriów ogrodowych jest mile widziana. W imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Uczniów z góry bardzo dziękujemy za wsparcie i liczymy na pomoc przy pracach ogrodowych.


 

Przed wejściem do szkoły w pasie zieleni przy parkanie w
niedalekiej przyszłości powstanie ogród sensoryczny realizowany w
ramach projektu ,,Wychowanie przez ogród”. W ogrodzie znajdzie się ścieżka sensoryczna, na której dzieci
będą> mogły zmysłami odkrywać świat przyrody. Będzie również
kącik> adopcji roślin. Dzieci będą odpowiedzialne za konkretne
roślinki oraz> będą opiekowały się wszystkimi stworzeniami na
terenie ogrodu.
> W ramach ogrodu będą przeprowadzane wielorakie zajęcia i
warsztaty> również dla gości z zewnątrz. 
> Będziemy wstępować o dofinansowanie tego programu, jednak na
przyznane> fundusze musimy trochę poczekać. Bardzo chcielibyśmy, by
ogród zaczął> rozkwitać już na wiosnę, dlatego pewne prace muszą
być wykonane już> teraz.
> Dlatego zwracamy się z gorącą prośba do Państwa o pomoc w
realizacji> tego dzieła.
> Jeśli mają Państwo możliwość zorganizowania ziemi, desek,
żwiru,> nasion itp. bylibyśmy niezmiernie zobowiązani. Każda ilość
akcesoriów> ogrodowych jest mile widziana.
> W imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Uczniów z góry bardzo>
dziękujemy za wsparcie i liczymy na pomoc przy pracach ogrodowych?

Szkoła Muzyczna

Informujemy, że w naszej placówce rozpoczęła działalność Szkoła Muzyczna.

Swoją ofertę kieruje do uczniów wszystkich klas umożliwiając naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze i perkusji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.kociamuzyka.pl lub profilu FB https://www.facebook.com/pages/Kocia-Muzyka/254862508051825?fref=ts


Szkoła Odkrywców Talentów

Nasza szkoła otrzymała tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów".

Bardzo serdecznie gratulujemy podejmowanych działań na rzecz uczniów zdolnych.

Szanowna Pani,
chciałabym poinformować, że Pani szkoła otrzymała tytuł "Szkoły
Odkrywców Talentów". Bardzo serdecznie gratuluję podejmowanych
działań
na rzecz uczniów zdolnych 

 

1,

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy,
ul. Balcerzaka 1
01-944 Warszawa

(022)834 64 74 - centrala

www.sp273.edu.pl
sp273@edu.um.warszawa.pl

Gdzie jesteśmy?

© 2015 Szkoła Podstawowa nr 273