ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa, tel.: (022) 8346474, fax.: (022) 8346474, e-mail: sp273@edu.um.warszawa.plAKTUALNOŚCI SZKOLNE

Życzenia świąteczne

Projekt „Ja odbiorca – Ja twórca”

W naszej szkole realizowany będzie projekt „Ja odbiorca – Ja twórca” przez Stowarzyszenie Q Zmianom.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji medialnych wśród uczniów i uczennic szkoły. 

W ramach projektu w szkole odbędzie się:

- szkolenie dla nauczycieli „Trening twórczości” (kwiecień 2014 r.)

- warsztaty dla 4 klas (kwiecień - maj 2014 oraz wrzesień - październik 2015 r.)

- zajęcia pozalekcyjne „Medialni Twórcy” z tworzenia własnych tekstów i grafiki komputerowej (maj - czerwiec 2014 r. oraz październik - listopad 2015 r.)

- Minikonferencja Edukacji Medialnej wraz z otwartymi miniwarsztatmi (listopad 2015 r.)

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie Stowarzyszenia – www.qzmianom.org

Projket "Ja odbiorca - Ja twórca współfinansuje Ministrestwo Kultury i Dziedzictwa Narodoewgo

W naszej szkole realizowany będzie projekt „Ja odbiorca – Ja twórca” przez Stowarzyszenie Q Zmianom.
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji medialnych wśród uczniów i uczennic szkoły. 
W ramach projektu w szkole odbędzie się:
- szkolenie dla nauczycieli „Trening twórczości” (kwiecień 2014 r.)
- warsztaty dla 4 klas (kwiecień - maj 2014 oraz wrzesień - październik 2015 r.)
- zajęcia pozalekcyjne „Medialni Twórcy” z tworzenia własnych tekstów i grafiki komputerowej (maj - czerwiec 2014 r. oraz październik - listopad 2015 r.)
- Minikonferencja Edukacji Medialnej wraz z otwartymi miniwarsztatmi (listopad 2015 r.)
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie Stowarzyszenia – www.qzmianom.org

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniach 24 - 25 kwietnia odbędą się w naszej szkole zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia są współfinansowane przez Ministerstwo Turystyki i Sportu. Obejmą one część teoretyczną dotyczącą zagrożeń związanych z wodą w okresie letnim, oraz częścią praktyczną - podczas, której będą prezentowane metody pierwszej pomocy. Zajęcia obejmą wszystkie klasy III - VI i są całkowicie bezpłatne.

zajęc z pierwszej pomocy przedmedycznej.
W dniach 24,25 kwietnia odbędą się w naszej szkole zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia są współfinansowane przez Ministerstwo Turystyki i Sportu. Obejmą one część teoretyczną dotyczącą zagrożeń związanych z wodą w okresie letnim, oraz częścią praktyczną - podczas której będą prezentowane metody pierwszej pomocy. Zajęcia obejmą wszystkie klasy 0-6 i są całkowicie bezpłatne.

Wielki sukces naszych szóstoklasistów.

Reprezentacja naszej szkoły z klasy 6a i 6b zajęła drugie miejsce w dzielnicy w grze miejskiej „InfoGóral na Bielanach”. Poziom i motywacja zawodników były tak wysokie, że o zwycięstwie zadecydowały 2 minuty. Komisja Konkursowa była pod wrażeniem przygotowania merytorycznego naszej reprezentacji, wobec tego zadecydowała o przyznaniu nagród pocieszenia w postaci przenośnych pamięci. Gratulujemy!!!


OBUT

W związku ze zbliżającymi się testami podsumowującymi trzyletnią naukę w naszej szkole przekazujemy Państwu informacje dotyczące sprawdzianów wiedzy.

W dniu 20 maja szkoła przystępuje do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty (OBUT). W tym roku badanie będzie obejmowało umiejętności matematyczne. Szczegóły na stronie: 

http://www.obut.edu.pl/kategoria/aktualnoci

4 czerwca (termin może ulec jeszcze zmianie) przystępujemy do badania umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych. Badanie przygotowane jest przez wydawnictwo WSIP. Więcej informacji można uzyskać na stronie: 

http://wsip.pl/ekstraklasa/

W związku ze zbliżającymi się testami podsumowującymi 3letnią naukę w naszej Szkole przekazujemy państwu informacje dotyczące sprawdzianów wiedzy.
W dniu 20 maja szkoła przystępuje do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty (OBUT).W tym roku badanie będzie obejmowało umiejętności matematyczne. Szczegóły na stronie http://www.obut.edu.pl/kategoria/aktualnoci
4 czerwca ( termin może ulec jeszcze zmianie) przystępujemy do badania umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych. Badanie przygotowane jest przez wydawnictwo WSIP. Więcej informacji można uzyskać na stronie  http://wsip.pl/ekstraklasa/

Pisanka Wielkanocna

Konkurs plastyczny "Pisanka Wielkanocna" organizowany przez świetlicę.

Cele konkursu:

- Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni plastycznej i kreatywności;

- Upowszechnienie tradycji Świąt Wielkanonych oraz poznawanie obyczajowości ludowej i różnorodnych technik plastycznych w zdobieniu pisanek wielkanonych.

Regulamin konkursu:

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych (zerówka) i klas I

2. Uczniowie klas II - IV

Format pracy: A4 - technika dowolna

Prace powinny być wykonane samodzielnie, dowolną techniką, według własnego pomysłu. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: Imię i nazwisko wykonawcy, wiek, adres placówki, nazwisko opiekuna, adres i telefon szkoły.

Prace biorące udział w konkursie zostają własnością organizatora (Wystawa prac konkursowych). 

Prace należy dostarczyć do 16 kwietnia 2014 r. (środa) do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie ul. Balcerzaka 1.

Wszelkie informacje pod numerem 519-831-636 (Koordynator konkursu Ewa Petrykowska)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Baśniopisarz Bielański 2014

Oto zestawienie 16 prac wytypowanych do finału.

Gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia o godzinie 10.00.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie

i zapraszamy.

Organizatorki konkursu:

Agnieszka Kurek

Aneta Dłużewska

"Baśniopisarz Bielański 2014"
Oto zestawienie zakwalifikowanych pisarzy do ścisłego finału. Tabelka zawiera pseudonim oraz sumę punktów z etapu pierwszego. Kolejność w tabeli jest przypadkowa.Posiedzenie finałowe odbędzie się 27 marca o godzinie 13:30. Wkrótce finał i rozdanie nagród. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie.
Agnieszka Kurek
Aneta Dłużewska

Zajęcia dla przedszkolaków

Serdecznie zapraszamy

pięcioletnie i sześcioletnie Dzieci oraz ich Rodziców

na zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.

Najbliższe zajęcia odbędą się 8 maja 2014 r. (środa) o godzinie 17.00.

Czas trwania zajęć:

45 minut

Pozostałe terminy zajęć: 22.05., 4.06., 18.06.

2.10   
 16.10 - zajęcia otwarte - pokaz taekwondo
  6.11.   
 20.11 - zajęcia otwarte językowe - Szkoły Mała Linqua  
  4.12   
 20.12  -  zajęcia otwarte - zbiórka zuchowa
  8.01   
 22.01   
   5.02    
 12.02   
   5.03
 19.03
   2.04  
   9.04  
   8.05   
 22.05 
   4.06  
 18.0 16.10 - zajęcia otwarte - pokaz taekwondo  6.11.    20.11 - zajęcia otwarte językowe - Szkoły Mała Linqua    4.12    20.12  -  zajęcia otwarte - zbiórka zuchowa  8.01    22.01      5.02     12.02      5.03 19.03   2.04     9.04     8.05    22.05    4.06   18.06

Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy rodziców do udziału w warsztatach, umożliwiających doskonalenie umiejętności wychowawczych w następującym zakresie:

25 marca – Empatyczna komunikacja – umiejętność określania i wyrażania uczuć.

8 kwietnia – Empatyczna komunikacja – ćwiczenia.

15 kwietnia –  Zachęcanie do współpracy.

29 kwietnia –  Konsekwencje, zadośćuczynienie zamiast kar.

13 maja – Zachęcanie do samodzielności.

20 maja – Pochwały w budowaniu poczucia własnej wartości.

27 maja –  Uwalnianie dzieci od grania ról.

3 czerwca – Komunikacja bez przemocy, umiejętność określania i wyrażania potrzeb.

Warsztaty odbywać się będą we wtorki, w godzinach 15.00 – 17.00, od 25.03.14 r. do 3.06.14 r. w naszej szkole. Poprowadzi je pedagog szkolny mgr Mira Kępka – rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie realizator „Warsztatów umiejętności wychowawczych wg Gordona, Faber i Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na cały cykl warsztatów lub poszczególne tematy.

Zapraszamy rodziców do udziału w warsztatach, umożliwiających doskonalenie umiejętności wychowawczych w następującym zakresie:
25 marca – Empatyczna komunikacja – umiejętność określania i wyrażania uczuć.
8 kwietnia – Empatyczna komunikacja – ćwiczenia.
15 kwietnia –  Zachęcanie do współpracy.
29 kwietnia –  Konsekwencje, zadośćuczynienie zamiast kar.
13 maja – Zachęcanie do samodzielności.
20 maja – Pochwały w budowaniu poczucia własnej wartości.
27 maja –  Uwalnianie dzieci od grania ról
3 czerwca – Komunikacja bez przemocy, umiejętność określania i wyrażania potrzeb.
Warsztaty odbywać się będą we wtorki, w godzinach 15.00 – 17.00, od 25.03.14 do 3.06.14 w naszej szkole. Prowadzi je pedagog szkolny mgr Mira Kępka – rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie realizator „Warsztatów umiejętności wychowawczych wg Gordona, Faber i Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na cały cykl warsztatów lub poszczególne tematy.

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa (NAU), – czyli nasz ubezpieczyciel pragnie przekazać Państwu adres strony www, przez którą mogą Państwo zgłaszać szkody:

www.szkody.nau.pl 

Natomiast strona internetowa Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej (NAU) to:

www.nau.pl

elska Agencja Ubezpieczeniowa (NAU), – czyli nasz ubezpieczyciel pragnie przekazać Państwu adres strony www, przez którą mogą Państwo zgłaszać szkody:
www.szkody.nau.pl 
Natomiast strona internetowa Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej (NAU) to:
www.nau.pl  

Podziękowanie

Dyrekcja Szkoły oraz Grono Pedagogiczne

serdecznie dziękuje

Radzie Rodziców

za bardzo przydatny i praktyczny prezent

z okazji Dnia Nauczyciela.

Dni wolne w roku szkolnym 2013/2014

Informujemy, że w roku szkolnym 2013/2014 dniami wolnym od zajęć dydaktycznych będą: 1.04., 2.05. oraz 20.06. W powyższych terminach szkoła zapewni zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godz. 7:00 - 17:00 w świetlicy szkolnej.

Zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014

Informujemy, że w zakładce Informacje/Podręczniki i programy został opublikowany zestaw podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2013/2014.  

Szkoła Odkrywców Talentów

Nasza szkoła otrzymała tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów".

Bardzo serdecznie gratulujemy podejmowanych działań na rzecz uczniów zdolnych.

Szanowna Pani,
chciałabym poinformować, że Pani szkoła otrzymała tytuł "Szkoły
Odkrywców Talentów". Bardzo serdecznie gratuluję podejmowanych
działań
na rzecz uczniów zdolnych 

 

1,

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy,
ul. Balcerzaka 1
01-944 Warszawa

(022)834 64 74 - centrala

www.sp273.edu.pl
sp273@edu.um.warszawa.pl

Gdzie jesteśmy?

© 2010 Szkoła Podstawowa nr 273

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0